Obchodní společnost AARON shop s.r.o. byla nucena s ohledem na ekonomické problémy nezávislé na vůli jejího vedení ukončit svou činnost. Všem dosavadním zákazníkům děkujeme za přízeň.


Nacházíte se zde:   AARON | SplátkySplátky

Při zvolení platby na splátky budete po dokončení objednávky přesměrováni na stránky splátkové společnosti, kde vyplníte žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru. Následně budete informováni o výsledku posouzení žádosti. Proces je nezávazný a rozhodnutí, zda úvěr využijete, je i poté na vás. Není se tedy čeho obávat.

HOME CREDIT

Princip platby
Všeobecné podmínky
Produkty
Ochrana osobních údajů
Pojištění výdajů

Home Credit
 

CETELEM

Princip platby
Doklady
Pojistění úvěru
Nejoblíbenější typy úvěrů

Cetelem     
 


HOME CREDIT - nákup na splátky přes internet!

Vážení zákazníci, nyní můžete nakupovat na splátky bez nutnosti navštívit naši prodejnu. Platba Home Credit umožňuje zákazníkům získat od společnosti Home Credit a.s. online půjčku na zakoupené zboží.

PRINCIP PLATBY

Obecně

Zákazník si objednané zboží vloží do košíku, pak dále pokračuje do pokladny. Úplně nakonec si zvolí jako způsob doručení poštovní zásilkou nebo autopostem a způsob platby Home Credit. Po potvrzení objednávky je přesměrován na stránky Home Creditu, kde už má předvyplněnou žádost o úvěr. Může si zde vybrat ze široké nabídky různých druhů úvěrů. Po odsouhlasení smluvních podmínek a vyplnění požadovaných osobních údajů (jméno, rodné číslo, příjem, vzdělání, atd.) je zákazníkovi okamžitě sdělen výsledek, zda mu bude úvěr poskytnut či nikoliv. Nakonec je zákazník přesměrován zpět na obchod.

Podrobný postup

 1. Klient si vybere na stránkách internetového obchodu (IO) zboží/službu a z alternativ úhrady si vybere úhradu prostřednictvím spotřebitelského úvěru od společnosti Home Credit a.s. (HC).
 2. Vyplní žádost o poskytnutí úvěru a tuto žádost odešle k posouzení.
 3. O výsledku posouzení žádosti o úvěr je informován klient (on-line i e-mailem) a zároveň IO (e-mailem).
 4. V případě schválení je klientovi současně zaslána Úvěrová smlouva s úvěrovými podmínkami ve formátu pdf a Manuál zákazníka elektronickou poštou přímo z HC.
 5. a) Klient si dle Manuálu zákazníka Úvěrovou smlouvu s úvěrovými podmínkami vytiskne 2x.
  b) V případě, že si klient nemůže schválenou smlouvu z nějakého důvodu vytisknout sám, informuje o této skutečnosti HC na adrese schvalovani@homecredit.cz. Klient zašle na tuto e-mailovou adresu žádost o vytištění smlouvy (včetně přiloženého pdf souboru), HC smlouvu i s úvěrovými podmínkami vytiskne a zašle klientovi poštou na adresu uvedenou v úvěrové smlouvě.
 6. Klient dle obdržených instrukcí zkontroluje vytištěné údaje a podepíše obě dvě smlouvy vlevo dole v kolonce Podpis klienta a zašle na adresu HC spolu:
  • s kopií občanského průkazu,
  • s kopií druhého dokladu totožnosti uvedeného ve smlouvě,
  • u úvěru nad 30 000 Kč - potvrzení o výši příjmu.
 7. HC porovná údaje ve smlouvě se zaslanými kopiemi dokladů totožnosti:
  • jméno a příjmení,
  • adresa trvalého bydliště,
  • čísla dokladů totožnosti,
  • zda jsou ke smlouvě přiloženy úvěrové podmínky (popř. Potvrzení o výši příjmu),
  • zda je podepsána smlouva a podpis zákazníka na smlouvě se podobá podpisu v kopii OP.
 8. V případě, že v kontrolovaných údajích nevzniknou žádné nesrovnalosti, zástupce HC úvěrovou smlouvu podepíše v kolonce Podpis zmocněného zástupce společnosti. (V případě, že vzniknou na smlouvě jakékoli nesrovnalosti, budou tyto řešeny přímo s klientem.)
 9. HC zašle doporučeně jedno vyhotovení podepsané smlouvy klientovi.
 10. HC ihned po ověření dokumentů zaslaných klientem a po kontrole smlouvy odesílá e-mailem informaci IO, že smlouva je v pořádku a je možné klientovi zaslat zboží/poskytnout službu. Seznam takto zpracovaných smluv bude zasílán v elektronické podobě a bude již obsahovat číslo smlouvy, jméno a příjmení klienta.

Samozřejmě můžete navštívit naši prodejnu osobně a úvěr vyřídit za asistence Našich úvěrových specialistů.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Spotřebitelský úvěr

 • je jednorázový úvěr, který umožní nakupovat bez potřebné hotovosti cokoli. A to při minimální administrativě a s minimální časovou ztrátou.

co je třeba k rychlému uzavření smlouvy

 • dva doklady totožnosti  (zejména platný řidičský průkaz, platný cestovní pas, rodný list či platný zbrojní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, nebo platební kartu). Občané ČR vždy občanský průkaz

výhody spotřebitelského úvěru

 • jednoduchost a rychlost uzavření Úvěrové smlouvy přímo přes Internet
 • velká variabilita úvěrových produktů
 • ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem
 • stejná výše splátky po celou dobu trvání úvěru

délka a výše úvěru

 • zákazník si může vybrat délku splácení a to od 6 do 48 měsíců
 • výše úvěru se pohybuje standardně od 3 000,- Kč
 • pro nákup zboží do  30 000,- Kč u nás  stačí pouze dva doklady (např. platný řidičský průkaz, platný cestovní pas, rodný list či platný zbrojní průkaz). Občané ČR vždy občanský průkaz.
 • pro nákup zboží nad 30 000,-Kč může být vyžádáno doložení zdroje příjmu (např. potvrzení o výši příjmu u zaměstnanců, důchodový výměr u důchodců a daňové přiznání u podnikatelů).

zákazník, který může žádat o poskytnutí úvěru

 • zletilá fyzická osoba se stálým příjmem

PRODUKTY:

"Fajn24"
- první splátka za 2 měsíce
- platba v hotovosti 5% z ceny zboží
- splátka ve výši 5% z ceny zboží
- splátky 24 měsíců
- RPSN:23,9 %
* RPSN 23,9%, roční úroková sazba 21,41%, celková částka splatná spotřebitelem 36000 Kč: při prodejní ceně 30000 Kč, výši úvěru 28500 Kč, akontaci 1500 Kč, výši splátky 1500 Kč, počtu splátek 24, lhůtě splatnosti 14.8.2014 (při  poskytnutí úvěru 14.7.2012,  první splátce 14.9.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14.10.2012). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.
 
"1/10"
- platba v hotovosti 10% z ceny zboží
- splátka ve výši 10% z ceny zboží
- splátky 10 měsíců
- navýšení 10%

- RPSN:26,3%
* RPSN 26,3%, roční úroková sazba 23,28%, celková částka splatná spotřebitelem 30000 Kč: při prodejní ceně 30000 Kč, výši úvěru 27000 Kč, akontaci 3000 Kč, výši splátky 3000 Kč, počtu splátek 10, lhůtě splatnosti 14.4.2013 (při  poskytnutí úvěru 14.6.2012,  první splátce 14.7.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14.8.2012). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

"1% měsíčně"
- platba v hotovosti od 0% ceny zboží
- splátky 11-25 měsíců
- navýšení 1% měsíčně

- RPSN:23,6-24%
* RPSN 23,9%, roční úroková sazba 21,42%, celková částka splatná spotřebitelem 36000 Kč: při výši úvěru 30000 Kč, výši splátky 1800 Kč, počtu splátek 20, lhůtě splatnosti 14.2.2014 (při  poskytnutí úvěru 14.6.2012, první splátce 14.7.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14.8.2012). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

"Klasik"
- platba v hotovosti od 0%
- splátky 6-48 měsíců
- navýšení si zvolíte výběrem konkrétní varianty

- RPSN:31,9-58%
* RPSN 39,8%, roční úroková sazba 33,47%, celková částka splatná spotřebitelem 44910 Kč: při výši úvěru 30000 Kč, výši splátky 1497 Kč, počtu splátek 30, lhůtě splatnosti 14.12.2014 (při  poskytnutí úvěru 14.6.2012, první splátce 14.7.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14.8.2012). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

"Nízké splátky iLONG"
- platba v hotovosti od 0%
- splátky 11-72 měsíců
- navýšení si zvolíte výběrem konkrétní varianty

- RPSN:22,0-50,3%
* RPSN 32,0%, roční úroková sazba 27,74%, celková částka splatná spotřebitelem 44712 Kč: při výši úvěru 30000 Kč, výši splátky 1242 Kč, počtu splátek 36, lhůtě splatnosti 14.6.2015 (při  poskytnutí úvěru 14.6.2012, první splátce 14.7.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14.8.2012). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud zákazník zvolí úhradu ceny objednaného zboží/služeb spotřebitelským úvěrem, zákazník souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté firmě AARON za účelem uzavření kupní smlouvy smlouvy mohou být zpracovávány i společností Home Credit a.s., Moravské nám. č. 249/8, 602 00 Brno pro účely vyplnění formuláře žádosti o úvěr případně dalších souvisejících dokumentů na www stránkách společnosti Home Credit a.s.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ

Pojištění schopnosti splácet

Pomáhá klientům po dobu trvání nepříznivé situace se splácením splátek úvěru. Nabízí odklad splátek v případech, kdy klient nemá nárok na pojistné plnění od pojišťovny (čekací doba, kratší pracovní neschopnosti, výluky atp) nebo v době, kdy se pojistná událost posuzuje. Pojištění je nepovinné, záleží na volbě klienta, zda si pojištění na smlouvě sjedná či nikoli.

 • Klient má možnost pojištění kdykoli ukončit, a to na základě telefonické žádosti na klientské centrum (OKC), kde musí dojít k ověření klienta.
 • Dodatečné uzavření pojištění k úvěru je možné telefonicky na klientském centru (OKC).
 • Dodatečné uzavření a zrušení pojištění je možné pouze na aktivní smlouvě = to znamená, že smlouva již byla zkompletována.
 • Úhrada za pojištění je součástí pravidelné měsíční splátky.

Výpočet výše úhrady za pojištění

 • úhrada za pojištění = (měsíční splátka bez pojištění + poplatek za změnu výše a počtu splátek + poplatek za odložené splátky) x % pojištění
 • částka je zaokrouhlena vždy na celé koruny matematicky

Balíček POMOC+

 

 

 

 

 

 

POMOC +

Pojistné riziko

Plnění od pojišťovny

Pojistné

 

Pracovní neschopnost

 

pracovní neschopnost v důsledku nemoci či úrazu, trvající nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů

8,9%

(z aktuální měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění)

Ztráta zaměstnání

nebo hospitalizace

v důsledku úrazu**

 

nedobrovolná nezaměstnanost v důsledku ztráty zaměstnání, trvající nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní nebo hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, trvající více než 2 kalendářní dny

 

Invalidita

 

invalidita III. stupně v důsledku nemoci či úrazu nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému

Smrt

Smrt následkem úrazu nebo nemoci

 

** V případě pojištění POMOC+ je pojištěný vždy pojištěn pouze pro jedno z těchto pojistných rizik:· ztráta zaměstnání, nebo hospitalizace v důsledku úrazu. Krytí pojistné rizika se mění dle toho, jak se mění životní situace klienta. Když nastane pojistná událost, posuzuje pojišťovna klientovou životní situaci a to, na které riziko je pojištěn k rozhodnému dni.

Rozhodný den předchází dni, kdy pojištěný:

 • obdrží nebo podá výpověď z pracovního poměru, nebo
 • zruší okamžitě pracovní poměr nebo se dozví o okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, nebo
 • obdrží nebo podá návrh na skončení pracovního poměru dohodou,
 • anebo je hospitalizován v důsledku úrazu v nemocničním zařízení

Klient je pojištěn na riziko ztráty zaměstnání, pokud má pracovní poměr na dobu neurčitou, není ve zkušební době a není ve výpovědní lhůtě.

Klient je pojištěn na riziko hospitalizace v důsledku úrazu, pokud má pracovní poměr na dobu určitou, je ve zkušební době, je ve výpovědní lhůtě.

Pokud klient v rozhodný den nesplňuje jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu.

Kompletní podmínky posouzení nároku vzniku plnění z rizika ztráty zaměstnání nebo hospitalizace najde klient v rámcové pojistné smlouvě.

Vstupní podmínky

Balíček pojištění POMOC + je určen pro všechny klienty, kteří k datu sjednání splňují tyto podmínky:

 • věk 18 až 65 let
 • není invalidní ( invalidita I. – III. stupně )
 • není v pracovní neschopnosti

Balíček POMOC

 

 

 

 

POMOC

Pojistné riziko

Plnění od pojišťovny

Pojistné

 

Hospitalizace v důsledku úrazu

 

Hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, trvající více než 2 kalendářní dny

2,5%

(z aktuální měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění)

 

Invalidita v důsledku úrazu

 

invalidita III. stupně v důsledku úrazu nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému

Smrt v důsledku úrazu

Smrt v důsledku úrazu

 

Vstupní podmínky

Balíček pojištění POMOC je určen pro všechny klienty, kteří k datu sjednání splňují tyto podmínky:

 • věk 18 až 70 let
 • není invalidní ( invalidita I. – III. stupně )
 • není v pracovní neschopnosti

Pojistné plnění

 

 

 

 

 

POMOC +

Pojistné riziko

Výše plnění

Max. plnění

/

odklad splátky

 

Pracovní neschopnost

 

měsíční splátka úvěru

až 12 splátek

/

až 12 odkladů splátky

Ztráta zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu

 

měsíční splátka úvěru

až 12 splátek

/

až 12 odkladů splátky

 

Invalidita

 

zůstatek dluhu

bez omezení

/

až 3 odklady splátky

Smrt

zůstatek dluhu

bez omezení

 

 

 

 

POMOC

Pojistné riziko

Výše plnění

Max. plnění

/

odklad splátky

Hospitalizace v důsledku úrazu

měsíční splátka úvěru

až 2 splátky

 

Invalidita v důsledku úrazu

 

zůstatek dluhu

bez omezení

/

až 3 odklady splátky

Smrt v důsledku úrazu

zůstatek dluhu

bez omezení

 

 

 

 

Oznámení pojistné události

Pojistnou událostí je:

 • Pracovní neschopnost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů
 • Nedobrovolná nezaměstnanost pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů ode dne zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
 • Invalidita III. stupně pojištěného nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému
 • Hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě více než 2 kalendářní dny
 • Smrt pojištěného

Oznámení pojistné události:

 • Pro řešení pojistných událostí byla zřízena linka „Okamžité pomoci“ 542 527 528
 • Všechny pojistné události musí být oznámeny pojišťovně Cardif
 • Klient vyplní formulář „Oznámení pojistné události“ (popř. další doklady, které si pojišťovna Cardif vyžádá)
 • Formuláře pro hlášení pojistné události jsou k dispozici na webových stránkách www.homecredit.cz nebo ve Správci financí

Limit celkového pojistného plnění ze všech uplatněných pojistných událostí u jednoho pojištěného jsou 2 000 000 Kč

Pro účely pojištění schopnosti splácet klient podpisem úvěrové smlouvy potvrzuje pravdivost prohlášení, že splňuje k datu sjednání podmínky přijetí do pojištění. Poskytovatelem pojištění je Maxima pojišťovna, a.s., která pověřuje BNP Paribas Cardif pojišťovnu, a.s. likvidací a správou pojistných a škodných událostí. Detailní podmínky jsou uvedeny v rámcových pojistných smlouvách, které jsou součástí úvěrové dokumentace.

Pojišťovna a kontakty pro klienta:

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
www.cardif.cz

542 527 528 (po – pá 8:00 – 18:00), volba 2

czinfo@cardif.com

CETELEM - nákup na splátky přes internet

Vážení zákazníci, nyní můžete nakupovat na splátky bez nutnosti navštívit naši prodejnu. Platba Cetelem umožňuje zákazníkům získat od společnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE online půjčku na zakoupené zboží.

PRINCIP PLATBY

Zákazník si objednané zboží vloží do košíku, pak dále pokračuje do pokladny. Úplně nakonec si zvolí jako způsob doručení poštovní zásilkou a způsob platby Cetelem. Po potvrzení objednávky je přesměrován na vyplnění on-line žádosti o úvěr Cetelem. Zde si vybere "typ úvěru" a případnou kalkulaci splátek, která mu vyhovuje. Zvolí "pokračovat" a dostane se k vyplnění žádosti:

 • v tomto kroku je důležité, aby jméno a dodací adresa žadatele byly shodné s údaji vyplněnými v objednávce

Žádost odešle a po jejím posouzení obdrží informační e-mail:

 • je-li žádost schválena, obdrží e-mail obsahující informace ke schválenému úvěru a zároveň odkaz, kde vytiskne svoji schválenou smlouvu + souhlas se zpracováním osobních údajů
 • není-li žádost schválena, bude taktéž informován emailem

V případě schválení zákazník vytiskne:

 • 2x žádost o poskytnutí úvěru
 • 1x souhlas se zpracováním osobních údajů

Vytištěné formuláře podepíše a společně s oboustrannou kopií 2 platných dokladů totožnosti - občanský průkaz (povinný), řidičský průkaz, cestovní pas, platební karta, průkaz pojištěnce,...(dle vlastního výběru) - zašle na adresu: Tomáš Kůs - Aaron, Ječná 32, Praha 2, 120 00

Nemá-li zákazník možnost tisku těchto formulářů, tak nás může kontaktovat na 296 206 502. Po domluvě mu budou smlouvy zaslány k podpisu poštou.

Podmínkou pro získání úvěru je věk od 18 let a pravidelný zdroj příjmů.

DOKLADY (je třeba zaslat s podepsanou smlouvou)

Pro úvěr do 80.000 Kč (včetně)

 1. Kopie platného dokladu totožnosti
 2. Kopie druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P
 3. Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.

Pro úvěr nad 80.000 Kč

 1. Kopie platného dokladu totožnosti
 2. Kopie druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P
 3. Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu
 4. Doklad pro ověření adresy bydliště (žadatel dokládá pouze tehdy, pokud uvádí jinou adresu bydliště, než je na kopii dokladu o bankovním účtu):
  Doklad o zaplacení nájmu nebo doklad o zaplacení SIPO nebo faktura za plyn, elektřinu nebo vyúčtování telekomunikačních poplatků nebo výpis z bankovního účtu nebo výpis z katastru nemovitostí;
  (doklad nesmí být starší než dva měsíce);
 5. Doklad pro ověření příjmu:
  Osoba výdělečně činná:
  Potvrzení o výši příjmu nebo poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele nebo daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem);
  Důchodce:
  Potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu nebo poslední výpis z účtu nebo poslední složenka prokazující pobírání důchodu;
  (doklad nesmí být starší než jeden měsíc).

POJISTĚTE SI ÚVĚR

Podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru se zavazujete tento úvěr pravidelně splácet. Může se však stát, že vaše pravidelné příjmy ohrozí nečekaná událost a vy se dostanete do situace, kdy nebudete moci dodržet své závazky. Pro tyto případy vám nabízíme výhodné pojištění.

Výhody sjednaného pojištění:

 • jistota v nepříznivých životních situacích,
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání,
 • bez lékařských prohlídek a speciálních formulářů,
 • minimálně 3 pojištění za cenu jednoho,
 • součást měsíční splátky úvěru.

Pojištění si můžete sjednat společně s žádostí o úvěr. Částka k úhradě pojištění bude zahrnuta v měsíční splátce úvěru.

 

Typy pojištění

 • Soubor STANDARD: 3,34 % z měsíční splátky úvěru, pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí

 • Soubor PREMIUM: 6,99 % z měsíční splátky úvěru, pro případ ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí

 

Co k žádosti o poskytnutí úvěru musíte předložit

 • 1× podepsané Prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti se Žádostí/Smlouvou o poskytnutí úvěru

 • 2× podepsaná Žádost/Smlouva o poskytnutí úvěru, případně podepsaná i Vaším partnerem, žádáte-li o úvěr nad 50 000 Kč a uvádíte v Žádosti partnera

 • doklady potřebné pro vyřízení úvěru

NEJOBLÍBENĚJŠÍ TYPY ÚVĚRŮ

Desetina (104)
Ihned zaplatíte pouze 10 % z ceny zboží/služby a poté splácíte 10 měsíčních splátek ve výši 10 % z ceny zboží/služby.

 • výše úvěru:         3 000 – 80 000 Kč

 • přímá platba:         10 % z ceny zboží/služby

 • délka splácení:         10 měsíců

 • měsíční splátka     10 % z ceny zboží/služby

Příklad:

 • cena zboží/služby:        10 000 Kč

 • přímá platba:            1 000 Kč

 • výše úvěru:            9 000 Kč

 • počet měsíčních splátek:    10

 • měsíční splátka:        1 000 Kč

 • celkem zaplatíte:        10 000 Kč

 • roční úroková sazba:        23,56 %

 • RPSN:                26,27

Úvěr bez pojištění schopnosti splácet

1% měsíčně (201)
Přímou platbu a délku splácení si volíte sami. Zvolte si optimální kombinaci mezi výší přímé platby a počtem pravidelných měsíčních splátek (5 až 36 měsíců), navýšení je pouze 1 % měsíčně.

 • výše úvěru:         3 000 – 80 000 Kč

 • přímá platba:         od 0 % z ceny zboží/služby

 • délka splácení:         5 – 25 měsíců

Příklad:

 • cena zboží/služby:        10 000 Kč

 • přímá platba:            1 000 Kč

 • výše úvěru:            9 000 Kč

 • počet měsíčních splátek:    10

 • měsíční splátka:        990 Kč

 • celkem zaplatíte:        9 900 Kč

 • roční úroková sazba:        21,26 %

 • RPSN:                23,46

Úvěr bez pojištění schopnosti splácet

Zprostředkovatel vykonává činnost zprostředkování úvěrů na základě uzavřené smlouvy o spolupráci pro BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE je oprávněn vykonávat tuto činnost i pro jiné věřitele.

Pro více informací nás kontaktujte na telefonu 296 206 502.


tisk | doporučit e-mailem | nahoru
k obsahu ↑


Odběr novinek

Požadavek se zpracovává
Zadáním Vašeho emailu budete informováni o novinkách a výhodných nabídkách.